Många arbetsplatser idag har behovet av fordon. Det kan handla om företagsbilar, parkfordon, lastbilar eller truckar. Behovet av fordon till arbetsplatser har ökat under de senaste åren, främst gällande bilar, då företag oftast har ett behov av bilar som anställda kan använda för resor inom jobbet. Företagsbilar används dessutom som reklam för verksamheten då de oftast är prydda med företagets logotyp.

Till följd av de rådande miljöfrågor som ockuperar media är det dessutom många företag som väljer att köpa in elfordon till sina arbetsplatser. Det är ett bra sätt att kunna bruka fordon i yrket, utan att bidra till miljöförstörelsen. Företag som påstår sig arbeta för att främja miljön väljer oftast elbilar eller andra elektriska fordon då det passar bra in med deras image.

Inte bara elbilar

Det finns många olika yrken idag som kräver andra fordon än bilar. Behovet för elektriska arbetsfordon, som till exempel parkfordon, har ökat drastiskt och många väljer idag att byta ut sina bensindrivna fordon mot den miljövänligare sorten. Det finns till och med företag idag, som Goupil, som arbetar med att tillverka elektriska fordon för olika yrkeskategorier, som till exempel parkfordon och dylikt.

Framtidstänkande företag väljer el

Det finns nog ingen som kan förneka att framtidens fordon drivs av el. Att vi fortsätter att använda oss av bensin bådar inte gott för miljön. Som företag är det därför viktigt att arbeta för att främja miljön, både genom val av fordon, men även genom val av leverantörer och arbetssätt. Stora företag som gör miljömedvetna val är dessutom förebilder för andra företag och kan inspirera många andra företag att gå i deras fotspår. Genom att göra enkla, miljömedvetna val, såsom att köpa in eldrivna fordon istället för bensindrivna, påverkar mycket mer än vad man tror. Det är startskottet mot en grönare framtid inom företagsvärlden!