Relining eller stambyte – vad är bäst?

Som hus- eller fastighetsägare får man ofta ansvara för att huset eller fastigheten håller sig fin och är i gott skick. Om man dessutom äger en bostad som hyrs ut till andra, är det ens eget ansvar att se till att hyresgästerna har ett hem som är i bra skick och som inte har några problem. På grund av detta behöver man själv ansvara för att alla nödvändiga renoveringar blir gjorda. En av sakerna som man kommer att behöva göra någon gång under sin livstid är att renovera eller byta ut rör och avlopp. Beroende på rörens skick kan man välja att genomföra en relining eller ett stambyte. Men vad är egentligen att föredra?

Relining

En relining innebär en invändig renovering av rören. Det är ett samlingsnamn för en del olika tekniker, med den gemensamma nämnaren att man stärker upp rören inifrån istället för att byta ut dem. Många anser att relining är det bästa alternativet på grund av att det är otroligt mycket billigare och dessutom ger rören ca 50 års längre livstid. Men förr eller senare kommer de ändå att behöva bytas ut.

Stambyte

Ett stambyte innebär att man byter ut rören helt och hållet. Det ska i praktiken göras vart 50–60 år, men det är många som väljer att renovera rören istället för att skjuta upp på tiden. Det är dock alltid bra att göra ett stambyte på en fastighet då det gör att den ökar i värde och dessutom kräver mindre underhåll i många år framöver.

Välj efter eget behov

Där har ni det – för- och nackdelar med båda delarna. Det är alltid bäst att göra det som fastigheten kräver, oavsett pris. Att ignorera ett problem skapar oftast större problem i slutändan vilken dessutom kostar mer pengar.